Μιλάμε για τα δικαιώματα των γυναικών

Μιλάμε για τα δικαιώματα των γυναικών. Μιλάμε ανοιχτά! Δείτε το σχετικό τηλεοπτικό σποτ.