Εκπαιδευτήρια «Η Ελληνική Παιδεία» Αμαρουσίου

Η παρουσίαση για τον Εθισμό στο Διαδίκτυο που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας 2017, από τους μαθητές του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων «Η Ελληνική Παιδεία» Αμαρουσίου.

Δείτε το video που έφτιαξαν οι μαθητές για τον εθισμό στο διαδίκτυο